Doručenie zdarma nad 50 EUR
Prijímam Neprijímam Ďalšie informácie

Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.

Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € DPH
0,00 € Spolu

Prices are tax included

Pokladňa

Telefonicke objednavky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou FARBEZA, s.r.o., so sídlom Bagarova2, 841 01 Bratislava, IČO 45583731, DIČ 2023059511 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu test.laskonka.sk  (ďalej len "systém").

1.2. VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru test.laskonka.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4. Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2.2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou FARBEZA, s.r.o.

2.4. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1. Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

3.2. Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

- v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)

-  tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2. Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia. Dodávateľ si vyhradzuje znížiť vrátenú sumu kupujúcemu o preukázateľné náklady, ktoré vznikli zaslaním zásielky kupujúcemu, ak suma prijatá dodávateľom za tovar neobsahuje samostatný poplatok za poštovné.

Ak sa zákazník rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1., je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

- Kontaktovať nás (viď kontakt), že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

- Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

- tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, ­
- tovar nesmie byť použitý, ­nesmie byť rozbalený
- tovar musí byť nepoškodený, ­
- tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne.) ­
- zašlite spolu s dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok žiaľ nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

5. Cenové podmienky

5.1. Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu. Cena výrobkov predstavuje konečnú cenu. Všetky ceny sú v eurách s DPH, sadzba DPH = 20%. Laskonka.sk si vyhradzuje právo na zmenu cien tovarov v ponuke, vkladanie nových tovarov do ponuky v systéme,  uskutočňovanie a rušenie akcií na stránkach obchodu, alebo na uvádzanie zmien v nich.  Ak si klient objedná tovar v stanovenej cene, tá sa nemení.

5.2. Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6.

5.3. Každá akcia alebo zľava je uvedená pri produkte, pri zľavách prostredníctvom kupónov sa cena upraví až pri objednávaní, kedy zadáte príslušný kód.

6. Poštovné a balné

6.1. Spoločnosť FARBEZA, s.r.o. si balné neúčtuje.

6.2. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa z výslednej sumy objednávky po uplatnení bonusových bodov, prípadne uplatnení inej zľavy a závisí od váhy požadovaného tovaru. Výšku poplatku zistíte, keď vložíte tovar do nákupného košíka. Pri objednávke nad 50 EUR je doprava zdarma.

6.3. Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

6.4. Pre aktuálne ceny podľa bodu 6.4. kontaktujte prosím predávajúceho.

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1. Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti FARBEZA, s.r.o. uvedené na faktúre.

7.2. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo od kuriéra.

7.3. Platbou v hotovosti pri osobnom odbere

7.4. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri platbe prevodom je tovar zasielaný až po pripísaní platby na účet predajcu.

8.2. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse objednávky je zákazník taktiež upozornený emailom.

8.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke.

8.4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5. Kupujúci je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade - pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 7,- EUR.

8.6. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti FARBEZA, s.r.o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

9.2. Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti FARBEZA, s.r.o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

10. Podmienky pre vrátenie tovaru

10.1. Pri dodávke či prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

­- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,­
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu,­
- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti.

10.2. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

FARBEZA, s.r.o.

Bagarova 2,

841 01 Bratislava

10.3. Upozornenie: Vrátený tovar nesmie byť použitý, poškodený alebo inak znehodnotený. Kupujúci doručí tovar poštou na vlastné náklady na našu adresu.  Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme. Ak bude tovar poškodený či použitý, môže vám byť vrátenie peňazí zamietnuté.

11. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

11.1. Spoločnosť FARBEZA, s.r.o. upozorňuje, že informácie uvedené na test.laskonka.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

11.2. Spoločnosť FARBEZA, s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

11.3. Spoločnosť FARBEZA, s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

11.4. Spoločnosť FARBEZA, s.r.o. nezodpovedá za nefungovanie telekomunikačných služieb poskytovaných tretími stranami.

11.5. Spoločnosť FARBEZA, s.r.o. nezodpovedá za poskytovanie poštových služieb.

11.6. Spoločnosť FARBEZA, s.r.o. nekvalitné, poruchové alebo nezabezpečené spojenie prostredníctvom telekomunikačnej siete.

12. Ochrana osobných dát

12.1. Spoločnosť FARBEZA, s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby a realizovať Vašu objednávku, potrebujeme však poznať niektoré Vaše osobné dáta. Odoslaním registračného formulára súhlasíte so spracovaním uvedených osobných dát. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

12.2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

12.3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

13.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ.

13.3. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

13.4. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

13.5. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

13.6. Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104 
fax. č.: 02/ 58272 170 
e-mail: lubica.petiova@soi.sk , anna.dubekova@soi.sk

Upozornenie na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/200

Upozornenie na NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 zo 16. decembra 2008 o prídavných látkach v potravinách („Nariadenie“)

Zoznam potravinárskych farbív uvedených v článku 24 Nariadenia, v prípade ktorých musí označenie potraviny zahŕňať doplnkové informácie

Potraviny obsahujúce jedno alebo viaceré z týchto potravinárskych farbív:
Pomarančovo žltá (E 110) (*)
Chinolínová žltá (E 104) (*)
Azorubín (E 122) (*)
Allura červená (E 129) (*)
Tartrazin (E 102) (*)
Košenilová červená 4R (E 124) (*)

Informácie:
„názov alebo E číslo farbiva (farbív)“: môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí.
(*) S výnimkou potravín, v ktorých sa farbivo(-á) používa(-jú) na účely označenia zdravotnej nezávadnosti alebo iných označení mäsových výrobkov alebo na účely pečiatkovania alebo na zdobenie vaječných škrupín.